Planlegg prosjektet nøye sammen med rørleggeren

Alle rørleggeroppdrag er selvfølgelig unike, men det handler ofte om relativt store prosjekter. Det er også vanlig at det er flere forskjellige håndverkere involvert, i tillegg til rørleggeren selv kan det være bruk for både elektriker, snekker, flislegger og kanskje også maler. Avhengig av hvor mye jobb man selv vil legge ned på å koordinere, kan rørleggeren ta seg av hele prosjektet eller bare sine egne deler. Det er likevel alltid lurt å gå igjennom planene i detalj med rørleggeren, uansett om man skal styre flere parter selv eller ikke. På den måten unngår man misforståelser og overraskelser underveis.

Fordeler og ulemper med rørlegger som hovedentreprenør

Enkelhet og forutsigbarhet er kanskje de to virkelig store fordelene med å velge å la rørleggeren være hovedentreprenør for hele prosjektet. Noen rørleggere vil også hevde at det er mulig å spare penger ved å la en aktør ta seg av hele jobben, indirekte kan det kanskje også være riktig med tanke på både spart eget arbeid og lavere risiko for misforståelser og kostbare forsinkelser underveis. Det er også viktig å være klar over eventuell begrensninger i avtalen, slik at man ikke får overraskelser når regningen kommer.

Det er noen rørleggere som tilbyr utvidede garantier på utført arbeid, og disse garantiene forutsetter ofte at alt arbeid er utført i regi av rørleggeren. Det er forsåvidt naturlig, da det ikke er veldig enkelt å garantere for arbeid utført av andre uavhengige parter, og kan være et argument for å velge rørleggeren som hovedentreprenør.

For noen vil det være en ulempe å ikke få full innsikt i hvor mye hver enkelt del av jobben koster, noe som kan gjøre det vanskeligere å sammenligne priser på enkeltdeler av oppdraget. Dessuten vil det være noen som føler at det er risikabelt å «legge alle eggene i samme kurv», men samtidig bør avalen med rørleggeren helst være så balansert at dette ikke er noen utfordring.

Lag en realistisk tidsplan

Det er helt sikkert mange boligeiere som blir forbauset over at en rehabilitering av badet kan ta flere uker, og det kan være fristende å prøve å lage et litt mer tettpakket program for prosjektet. Det er likevel ikke helt sikkert at det er spesielt lurt, med tanke på at selv små forsinkelser eller avvik vil kunne få store effekter senere i prosessen.

For mye stress i byggeprosessen kan også potensielt medføre feil underveis, noe som igjen i ytterste konsekvens kan medføre vannskader og ytterligere forsinkelser og kostnader. Da er det mer fornuftig å bruke noen ekstra dager på prosjektet.