Er det lønnsomt å installere ny oppvarming?

Det er ikke alltid like enkelt å vurdere forskjellige måter å varme opp en bolig mot hverandre. I og med at utgangspunktet ofte er oppvarming med elektriske ovner så har selvfølgelig strømprisen svært mye å si, men det er også mange andre faktorer som spiller inn. Det er viktig å både ta høyde for hva som egentlig er praktisk gjennomførbart, med tanke på alt fra boligens konstruksjon til grunnforhold. Som om det ikke var nok så er det dessuten viktig å vurdere eksterne faktorer som hvordan boligen er isolert, vær og klima.

Økonomiske effekter over tid

Det er dessverre svært få investeringer i oppvarming som lønner seg på kort sikt, hvis man ikke har et helt ekstraordinært dårlig isolert hus eller en måte å varme opp boligen på som er ekstremt ineffektiv. Derfor er det viktig å regne på den økonomiske effekten over tid, og det vil ofte ta ganske mange år før investeringen er nedbetalt.

I noen tilfeller er de økonomiske effektene underordnet, for eksempel i forbindelse med at fyring med olje ble forbudt. Da har man som boligeier ikke noe alternativ, og de økonomiske avveiningene blir mellom de alternative løsningene som finnes i dag. Samtidig er det også viktig å huske på at teoretisk beregnede besparelser ikke alltid realiseres. Hvis man installerer en varmepumpe vil de for eksempel kunne være at deler av besparelsen blir spist opp av høyere komforttemperatur eller bruk av varmepumpen til nedkjøling om sommeren.

Inneklima og miljøeffekter

I tillegg til de direkte økonomiske effektene, på både kort og lang sikt, er det viktig å tenke over hvilke fordeler moderne oppvarming kan ha for både de som bor i huset og omverden. For eksempel vil varmepumper rense luften, og med vannbåren varme unngår man brent støv og tørr luft forårsaket av panelovner.

Dessuten vil mange alternative former for oppvarming ha en positiv effekt på miljøet og klimaet. Ved å bruke mindre strøm eller erstatte oljefyring med mer miljøvennlige alternativer vil man gjøre en liten men viktig innsats for klimaet. Med moderne varmepumper, fjernvarme eller effektive pelletsovner er det mulig å oppnå en miljøgevinst uten å kompromisse med komfort i boligen.